Samenwerken rondom veiligheid

Wanneer ouders of verzorgers zich (grote) zorgen maken over hun eigen veiligheid of de veiligheid van hun kinderen, dan kan Maashorst ondersteuning bieden om het gevoel van veiligheid te vergroten.
Crisisopvang
Crisisopvang

Er kan een situatie ontstaan waarbij er direct hulp nodig is. Dit noemen we een crisissituatie. In dat geval kan Maashorst op korte termijn hulp bieden. Dti doen we in samenwerking met het CrisisInterventieTeam van Oosterpoort. We bieden twee vomen van crisishulp. Ambulante crisishulp wordt binnen 24 uur geboden, terwijl het bij 24-uurs crisishulp nodig is dat een kind voor korte of langere tijd uit de gezinssituatie wordt gehaald en wordt opgenomen in de 24-uurs zorg.

Veiligheidsplan
Veiligheidsplan
Misschien maakt u zich (grote) zorgen over de veiligheid van ouders en hun kind of kinderen. Of misschien zijn het de ouders zelf die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gezin. Als er bezorgdheid is op dit gebied, kan Maashorst in samenwerking met ouders en u als verwijzer werken aan het vergroten van veiligheid.

We stellen - samen met de ouders en u - een veiligheidsplan op, waarbij we met u onderzoeken wat al aanwezig is aan veiligheid en op welke gebieden er veiligheid moet komen. We betrekken hier ook andere hulpverleners én belangrijke mensen uit de omgeving van het gezin bij. In de ogen van Maashorst is het kind zelf ook een belangrijke gesprekspartner bij het opstellen van een veiligheidsplan. Vanzelfsprekend stemmen we de inhoud van dit plan af op de specifieke situatie van het gezin.
Afspraken over veiligheid
Afspraken over veiligheid
In de Jeugdhulp die we verlenen, hebben we altijd - samen met u als verwijzer - aandacht en oog voor de veiligheid van ouders en kinderen. In sommige gevallen is er aanleiding om naast de verleende hulp aanvullende afspraken te maken. We kijken dan eerst samen naar de dingen waar u zich zorgen over maakt wanneer het gaat om de veiligheid van de ouders en hun kinderen. Vervolgens kunnen we gezamenlijk afspraken maken over hoe het gevoel van veiligheid kan worden vergroot.
Deel deze pagina op