Hulp op school en in de kinderopvang

Maashorst Hulp op school en in de kinderopvang
Maashorst biedt uitkomst wanneer leerkrachten, pedagogisch medewerkers of ouders signaleren dat een kind vastloopt op school of in de kinderopvang. We helpen als professionals of ouders zich ernstige zorgen maken over de ontwikkeling of over de opvoedingssituatie van het kind.

Deze hulp bieden we in nauwe samenwerking met de ouders én de leerkracht of pedagogisch medewerker. Het uitgangspunt hierbij is om de kracht van het kind systeemgericht te versterken met steun vanuit een Jeugdhulpverlener. Hiermee kan ‘thuiszitten’ worden voorkomen.

Deel deze pagina op