Gezin Centraal

Ouders en verzorgers die problemen ervaren bij de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van kinderen kunnen terecht bij Maashorst. Deze problemen kunnen meestal worden opgelost met goede hulp van buitenaf. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die deze hulp kan bieden.
Triple P bij opvoedingsproblemen
Triple P bij opvoedingsproblemen
Gezinsbegeleiders van Maashorst kunnen bij ouders thuis Triple P bieden. Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij Maashorst de vorm van intensieve begeleiding biedt in niveau IV of niveau V. Triple P gaat uit van de eigen kracht van ouders. Het programma streeft ernaar de autonomie van ouders te versterken, zodat zij zelf problemen kunnen oplossen en met nieuwe opvoedsituaties kunnen omgaan.
Ouder-kind interactiebegeleiding
Ouder-kind interactiebegeleiding
Als een kind gedragsproblemen heeft, dan is het niet eenvoudig voor ouders om hun kind positief te blijven bejegenen. Terwijl we ook weten dat - door de interactie tussen ouders en kinderen te verbeteren - gedragsproblemen en opvoedingsproblemen kunnen verminderen. Door te werken aan de interactie, verbetert het zelfvertrouwen bij kinderen en de hechting tussen het kind en zijn ouders/verzorgers. Gezinsbegeleiders van Maashorst kunnen ouders en kinderen persoonlijk of in een groep met andere ouders en kinderen begeleiden naar positieve interacties.
Deel deze pagina op