Informatie voor professionals / verwijzers

Maashorst voor professionals en verwijzers
Bent u verwijzer of een andere zorgprofessional? Bent u op zoek naar een oplossing voor een kind of gezin dat in een probleemsituatie terecht is gekomen? Misschien heeft u behoefte aan een gedegen advies of wilt u graag een training volgen om uw kennis bij te spijkeren?

Maashorst is een zorginstelling voor jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs. We bieden jeugdhulp, opvoedingsondersteuning en speciaal onderwijs. Niet alleen aan kinderen en jeugdigen, maar ook aan hun gezinnen. Het doel dat we nastreven is om kinderen - én hun ouders of verzorgers - weer uitzicht te geven op een mooie toekomst. Zelfstandig en met vertrouwen in elkaar.

Onze dienstverlening richt zich op jonge kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. En op hun gezinnen. In de meeste gevallen gaat het om normaal begaafde kinderen die te maken hebben met één of meerdere problematieken: van (ernstige) ontwikkelingsproblemen tot gedrags- en leerproblemen. Daarnaast kunnen er problemen in het gezin spelen of is er sprake van een (verstandelijke beperking). Veelal in combinatie met opvoedingsproblemen, psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, huisvestingsproblemen of financiële problemen.

In de jeugd- en opvoedhulp die Maashorst biedt aan het kind en zijn of haar leefomgeving staat de hulpvraag van het gezin altijd centraal.

Bekijk snel ons hulpaanbod of neem contact op met ons Cliëntservicebureau wanneer u een specifieke vraag heeft.

   

Deel deze pagina op