Samenwerken rondom veiligheid

Misschien maakt u zich (grote) zorgen over de veiligheid van uzelf of uw kinderen. Of misschien zijn er anderen die zich zorgen maken over uw veiligheid en die van uw kinderen. Als veiligheid in het geding is, kan Maashorst u helpen om samen met u te werken aan het vergroten van het gevoel van veiligheid dat u ervaart.
Veiligheidsplan
Veiligheidsplan
Wanneer u een onveilig gevoel binnen de gezinssituatie ervaart, kunnen de medewerkers van Maashorst u helpen om een veiligheidsplan te maken. We onderzoeken dan samen met u welke dingen er al aanwezig zijn op het gebied van veiligheid en over welke dingen u graag een veiliger gevoel zou willen hebben in de toekomst. In samenspraak met u betrekken we hier andere belangrijke mensen en hulpverleners bij. Natuurlijk speelt uw kind of kinderen hier ook een belangrijke rol in. Als we een veiligheidsplan maken, doen we dit altijd op maat van uw vraag en passend bij uw situatie.
Afspraken over veiligheid
Afspraken over veiligheid
In de jeugdhulp die we verlenen, hebben we altijd aandacht en oog voor de veiligheid van u en uw kind of kinderen. In sommige gevallen is er een aanleiding om - naast de verleende hulp - aanvullende afspraken te maken. We kijken dan eerst samen naar de dingen waar u zich zorgen over maakt wanneer het gaat om de veiligheid van uzelf en uw kinderen. Vervolgens kunnen we afspraken maken over hoe we de veiligheid kunnen vergroten die u ervaart binnen het gezin.
Crisisopvang
Crisisopvang

Er kan een situatie ontstaan waarbij er direct hulp nodig is. Dit noemen we een crisissituatie. In dat geval kan Maashorst op korte termijn hulp bieden. Dti doen we  in samenwerking met het CrisisInterventieTeam van Oosterpoort. We bieden twee vomen van crisishulp. Ambulante crisishulp wordt binnen 24 uur geboden, terwijl het bij 24-uurs crisishulp nodig is dat een kind voor korte of langere tijd uit de gezinssituatie wordt gehaald en wordt opgenomen in de 24-uurs zorg.

Deel deze pagina op