Hulp op school en in de kinderopvang

Hulp op school en in de kinderopvang
Het kan voorkomen dat uw kind het niet goed maakt op school of bij de (kinder)opvang. Dit wordt in de meeste gevallen gesignaleerd door een leerkracht, door een groepsleid(st)er of door een pedagogisch medewerker. Bij bezorgdheid zullen deze contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van de situatie.

Een minder leuke tijd op school of bij de opvang kan verschillende oorzaken hebben: gedragsproblemen, een vermoeden van ontwikkelingsproblemen, maar bijvoorbeeld ook pestgedrag door andere kinderen. Maashorst kan hulp en ondersteuning bieden om de situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat uw kind weer een fijne tijd heeft op school of bij de opvang.

Onze pedagogisch medewerkers of gezinsbegeleiders gaan naar de school of opvang en stellen samen de leerkracht of groepsleid(st)er een plan op om de situatie te verbeteren. De zorg wordt vervolgens verleend op school of bij de (kinder)opvang, uiteraard in nauwe samenwerking met u als ouder. Hiermee kan 'thuiszitten' worden voorkomen en kan uw kind zich verder ontwikkelen in een veilige omgeving.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de specialistische jeugdhulp die Maashorst biedt aan kinderen die dreigen vast te lopen op school of in de kinderopvang? Klik dan hier om de leaflet 'Alles over Pedagogisch Pact' te bekijken. Hierin leest u ook meer over wat andere ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers vinden van de hulp die Maashorst biedt.

Deel deze pagina op