Gezin Centraal

Ouders en verzorgers die problemen ervaren bij de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van kinderen kunnen terecht bij Maashorst. Het kan ook zijn dat u deze problemen bij familie of vrienden ziet en hen wilt helpen om oplossingen te vinden voor de betreffende situatie.

Problemen kunnen meestal worden opgelost met goede hulp van buitenaf. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u deze hulp kan bieden. Ons hulpaanbod is breed. Zo kunnen ouders en gezinnen bij ons terecht voor hulp in de thuissituatie of op school.
 
Er is behandeling in deeltijd mogelijk voor kinderen die intensieve behandeling nodig hebben. Daarnaast is er 24-uurs zorg. Een bijzondere vorm van dienstverlening is het Omgangshuis. Hier krijgen gescheiden ouders - die niet zelf tot een omgangsregeling kunnen komen - professionele ondersteuning door een omgangsbegeleider.

Triple P bij opvoedingsproblemen
Triple P bij opvoedingsproblemen
Gezinsbegeleiders van Maashorst kunnen bij u thuis Triple P bieden. Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen.

Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij Maashorst de vorm biedt van intensieve begeleiding, in niveau IV of niveau V. Triple P gaat uit van de eigen kracht van ouders. Het programma streeft ernaar de autonomie van ouders te versterken, zodat zij zelf problemen kunnen oplossen en met nieuwe situaties kunnen omgaan op het gebied van opvoeding.
Ouder-kind interactiebegeleiding
Ouder-kind interactiebegeleiding
Als uw kind gedragsproblemen heeft, dan is het niet eenvoudig om uw kind positief te blijven bejegenen. Tegelijkertijd weten we ook dat gedrags- en opvoedingsproblemen kunnen afnemen wanneer de interactie tussen ouders en kinderen verbetert.

Door te werken aan deze interactie, verbetert het zelfvertrouwen bij kinderen en de hechting tussen het kind en zijn ouders of verzorgers. Gezinsbegeleiders van Maashorst kunnen u en uw kind persoonlijk - of in een groep met andere ouders en kinderen - begeleiden naar een situatie waarin u positiever met elkaar omgaat.
Deel deze pagina op