Maashorst helpt je verder!

Maashorst kan je helpen als het niet goed met je gaat. Bijvoorbeeld als je vaak ruzie hebt met je ouders, als je vindt dat er niet genoeg aandacht voor je is of als je je onveilig voelt. We maken samen met jou en afhankelijk van de situatie met je ouders/verzorgers een plan waarin we doelen opschrijven die we willen bereiken.

We bespreken regelmatig of je goed op weg bent. Dan bekijken we of de gestelde doelen daadwerkelijk bereikt kunnen worden met onze ondersteuning. Als het nodig is, stellen we de doelen bij. Maashorst kan op verschillende manieren hulp en ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door regelmatig gesprekken met je te voeren. Ook kan het zijn dat je bepaalde dagdelen bij ons bent. Als het beter is dat je een poosje niet thuiswoont, kun je tijdelijk bij ons wonen. Er is dus van alles mogelijk. Belangrijk is dat we voor een vorm kiezen die het beste bij je past.

Maashorst wil graag goede hulp en ondersteuning bieden. Als je daar ideeën over hebt, vertel ze dan tegen je hulpverlener. We kijken dan met je wat wel of niet mogelijk is.

Slapen op de groep
Slapen op de groep

Je kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week verblijven bij Maashorst. Je gaat dan in een groep wonen die bij je past en waar je door medewerkers wordt begeleid. Misschien blijf je gewoon thuiswonen en kom je voor een paar dagen bij ons komt. Dit kan in één of meerdere weekenden zijn. Of bijvoorbeeld in de vakantieperiode.

Afhankelijk van je situatie en je leeftijd, ga je naar school. Dit kan de school van Maashorst (De Vlinder) zijn of een andere school. Samen met jou en jouw ouders en/of voogd maken we een plan met als doel dat jij weer zelfstandig verder kan gaan.

Alleen overdag
Alleen overdag

Het kan ook zijn dat je alleen overdag bij Maashorst bent. Bijvoorbeeld op de school De Vlinder of de (naschoolse) dagbehandeling. Je slaapt dan niet bij Maashorst, maar thuis of bij anderen die je opvangen.

Hulp bij jou thuis
Hulp bij jou thuis
Misschien gaat het niet altijd goed bij jou thuis. Je voelt je niet altijd fijn, er zijn veel ruzies of je hebt last van bijvoorbeeld boze buien. Er komt dan iemand bij jou thuis die met je ouders en met jou praat en een plan maakt. Samen gaan jullie hier dan aan werken.
Hulp op school
Hulp op school
Als het op school niet goed gaat en je je jezelf niet fijn voelt in de klas, dan kan dat je flink dwars zitten. Misschien maken je ouders of je leerkracht zich zorgen over jou en over hoe het gaat. Het kan zijn dat je gepest wordt of dat je last hebt van boze buien. Er komt dan iemand bij jou op school om jou, je klas en je leerkracht te helpen om er weer een fijne tijd van te maken.
Hulp in de (kinder)opvang
Hulp in de (kinder)opvang
De (kinder)opvang is een plek waar je onder of na schooltijd naartoe gaat als je ouders bijvoorbeeld werken. Het is belangrijk dat je je hier prettig voelt en je hier een fijne tijd hebt. Dat is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

Misschien maken je ouders of je leerkracht zich zorgen over jou en over hoe het gaat. Het kan zijn dat je gepest wordt of dat je last hebt van boze buien. Er komt dan iemand bij jou in de (kinder)opvang om jou, je groep en je groepsleidster te helpen om er weer een fijne tijd van te maken.
Naar school
Naar school

Maashorst heeft ook een school. Deze school heet 'De Vlinder'. Klik hier voor meer informatie over De Vlinder.

Deel deze pagina op