Stages

Stages Maashorst
Bij Maashorst zijn er veel mogelijkheden voor stages. Over het algemeen gaat het dan om stageplaatsen op HBO- of WO-niveau van sociaal agogische opleidingen (denk aan SPH of pedagogiek).

We werken samen met alle gespecialiseerde hogescholen in het werkgebied Noordoost Noord-Brabant. Voor HBO-stages richten we ons vooral op derdejaars stagiaires. Voor universitaire opleidingen richten we ons tot de psychologen en orthopedagogen. In dit geval werken we vooral samen met de Radboud Universiteit.

Heb je vragen over stages bij Maashorst? Dan kun je contact opnemen met: 

Personeelzaken Koraal Noordoost-Brabant
T 0411 - 65 24 44
E solliciterenregioNOB@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op