Ondernemingsraad

Ondernemingsraad Maashorst
De ondernemingsraad wil door overleg en goede samenwerking het optimaal functioneren van Maashorst bevorderen en het welzijn en de algemene belangen van de werknemers van Maashorst behartigen.

De ondernemingsraad vergadert gemiddeld één keer per maand zelf en heeft gemiddeld zeven keer per jaar een overlegvergadering met de directeur van Maashorst.

Hoe kunt u de ondernemingsraad bereiken?

Ambtelijk secretaris
T 048 - 649 29 29 (algemeen Maashorst)
E or@koraalgroep.nl

Voor school is de medezeggenschap geregeld met een MR. Deze is te bereiken via:
T 048 - 649 29 49
E mrdevlinder@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op