Kwaliteit en effectiviteit

Kwaliteit en effectiviteit Maashorst
Maashorst heeft een kwaliteitssysteem dat aan de HKZ-jeugdzorgnormen voldoet. Maashorst heeft het HKZ-certificaat. Regelmatig wordt getoetst of de kwaliteit van de verleende Jeugdhulp op orde is. Zo nodig leggen wij verantwoording af aan de Inspectie Jeugdzorg. We voldoen aan de kwaliteitskaders zoals die op de Jeugd- en Opvoedhulp van toepassing zijn, zoals het Kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdzorg en het Kwaliteitskader Professionalisering in de Jeugdzorg.

Maashorst werkt volgens het motto: 'verbeteren moet, waar verbeteren kan'. We zijn voortdurend erop gericht hoe we kunnen leren en verbeteren. Onze medewerkers zijn hoogopgeleide hulpverleners met veel ervaring. Zij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister en werken volgens de eigen beroepscode. Zij weten wat werkt en doen wat werkt. Ze zijn zich bewust van de nieuwste inzichten vanuit onderzoek en passen deze inzichten toe op hun werk.

Kwaliteit en effectiviteit Maashorst

Wij gaan ervan uit dat elke hulpverlener zijn eigen specifieke competenties heeft. We proberen daarbij tot een goede match te komen tussen de hulpvraag en de competenties van de hulpverlener. We stellen een goede samenwerkingsrelatie daarin centraal. We weten immers, dat als de samenwerkingsrelatie positief is, het resultaat van de hulp groter zal zijn. We hechten daarbij grote waarde aan regelmatige feedback van ouders en kinderen op de samenwerking en op het resultaat van de hulp.

Maashorst houdt - onder andere via de monitoring tool BergOp - wat de uitkomsten zijn van de jeugdhulp die wordt verleend. Daarnaast meten we de tevredenheid van ouders en medewerkers. Waar mogelijk werken we met methodieken waarvan wij weten dat die effectief zijn. We hechten daarnaast ook belang aan praktijkgericht onderzoek om gericht te zijn op het leren van en met elkaar. Dit vergroot ons inzicht in wat werkt.

Deel deze pagina op