Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming

Op verschillende plaatsen in het land wordt gewerkt aan de transformatie en professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming. De Jeugdwet vraagt namelijk om cultuurverandering: een nieuwe manier van denken en handelen van professionals.

Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, is het nodig dat er nog professioneler gewerkt wordt. Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) ondersteunt deze professionalisering. In het Programma PJ&J wordt, onder begeleiding van PJ&J, door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken.

In het Programma PJ&J wordt, onder de titel 'Samen Beter, Beter Samen', in kaart gebracht wat de randvoorwaarden voor professionals zijn om samen te leren en te reflecteren. Die kennis zal landelijk worden gedeeld.

Begin 2017 zijn De La Salle en Maashorst vanuit PJ&J uitgekozen als ontwikkelplaats van professionalisering in relatie tot cliëntenbetrokkenheid en cliëntenparticipatie.

Namens De La Salle en Maashorst is vervolgens een projectplan bij PJ&J ingediend en gehonoreerd. Dit project onder de titel The Koor is tot stand gekomen met steun van het Programma PJ&J en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle opbrengst is bedoeld om leren en professionaliseren landelijk te bevorderen!

Klik hier om er alles over te lezen.

Deel deze pagina op