ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Maashorst heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Maashorst aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Stichting Maashorst

RSIN
859615479

Contactgegevens
Mgr. Suysstraat 8
5375 AG Reek
tel. 0486 - 49 29 29
infols@koraalgroep.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beleidsplan
Beleidsplan 2019 Stichting Maashorst

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het functieboek Jeugdzorg. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Doelstelling
Maashorst biedt hulp aan gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings- gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Maashorst maakt deel uit van Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Zie: Jaarverslag Koraal

Deel deze pagina op