Over de organisatie

Over de organisatie Maashorst
Maashorst is een kleine en efficiënte organisatie waarin de hulpvraag van het kind en/of het gezin centraal staat. De organisatie is transparant ingericht en verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk aan functie toegewezen. Maashorst is hierdoor een slagvaardige organisatie. Integraal management zorgt ervoor dat vraagstukken integraal worden benaderd en opgelost, ook die van onze cliënten.

Kortom: er is veel kennis en ervaring aanwezig binnen Maashorst. Hieronder kunt u lezen hoe Maashorst in de afgelopen zestig jaar is uitgegroeid tot de organisatie die het nu is.

Kinderhuis Reek
Op 20 augustus 1966 start mevrouw Corrie Kersten in een vleugel van een basisschool een klein kinderhuis. Met hulp van twee groepsbegeleiders en medewerking van een kinderarts, een huisarts, een logopedist, een psycholoog en een econoom maakt ze haar droom waar. In 1968 wordt ‘haar’ kinderhuis officieel ‘Stichting Kinderhuis Reek’. Het kinderhuis Reek groeit uit naar een kinderhuis met een capaciteit van 45 kinderen, met vijf verschillende buitenhuizen, een boerderij, een kleuterzwembad en een vakantieverblijf voor de kinderen.

School De Vlinder
Vanuit het kinderhuis ontwikkelt zich de school De Vlinder. In 1986 krijgt de school van het Ministerie van Onderwijs een erkenning als een school voor Langdurig Zieken. De Vlinder is nu een cluster IV-school. In 1994 wordt toestemming verkregen voor een eerste fase nieuwbouw. In april 1996 nemen de kinderen intrek in de nieuwe gebouwen. In 2000 wordt de laatste nieuwbouw opgeleverd.

Stichting Regionale Dagvoorzieningen voor kinderen en jeugdigen
Op 1 oktober 1987 opent mevrouw Hanny Snelleman-Dits in de pastorie van de gereformeerde kerk in ‘s-Hertogenbosch het Boddaertcentrum. Dit is een dagcentrum voor schoolgaande jeugd in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. In 1988 verhuist de groep Boddaertkinderen naar een prachtig pand aan de Ophoviuslaan 75 in ‘s-Hertogenbosch. In 1992 wordt, op initiatief van kinderpsychiater dokter Burgering, gestart met de Medisch Kleuterdagverblijf De Kleine Cauw voor 40 kinderen.

Stichting Maashorst
Op 30 december 1994 gaan het Kinderhuis in Reek en de dagvoorzieningen in ’s-Hertogenbosch samen op in de stichting Maashorst. De stichting Maashorst is vernoemd naar het geologisch gebied de ‘Maashorst’ dat gelegen is in het centrum van de regio Noordoost Noord-Brabant.


Koraal Groep
In 2006 sluit Maashorst aan bij Saltho, een organisatie voor zorg, onderwijs en arbeidstoeleiding in Brabant. Reden voor deze aansluiting was dat Maashorst van mening was dat door aan te sluiten bij een groter geheel de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering beter gewaarborgd kon worden. Later in 2006 fuseert stichting Saltho met de Limburgse stichting St. Anna tot Koraal Groep. Hierdoor is Maashorst vanaf 2006 onderdeel van de overkoepelende concernstichting Koraal Groep.

Deel deze pagina op