Welkom bij Maashorst

helpt kinderen verder

De Koraal-locatie Maashorst biedt jeugd- en opvoedhulp vanuit de Koraal-regio Noordoost-Brabant. Maashorst werkt voor gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Daarnaast biedt Maashorst vanuit De Vlinder speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen op De Vlinder.

Nieuws