ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. De Vlinder heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan De Vlinder aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Stichting De Vlinder

RSIN
804036792

Contactgegevens
Mgr. Suysstraat 10
5375 AG Reek
tel. 0486 - 49 29 49
sdevlinder@koraalgroep.nl

Bestuur
Stichting Koraal

Beleidsplan
Beleidsplan 2017 De Vlinder

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Doelstelling
De Vlinder is een school voor speciaal (primair) onderwijs. De Vlinder maakt deel uit van Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Zie: Jaarverslag Koraal

Deel deze pagina op