Over de school

Over De Vlinder

Visie en benaderingswijze
Onze hoofdfunctie is het verzorgen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen van wie de ouders kiezen voor een 'speciale setting’. De Vlinder werkt vanuit een rijke ervaring en opgebouwde expertise ten aanzien van kinderen met een autisme spectrumstoornis (ASS). Ook is er ruime ervaring met kinderen met ADHD en hechtingsproblemen. Onze taak is om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk voorbereid is op zijn/haar plek in de maatschappij die past bij zijn/haar mogelijkheden en beperkingen.

Missie
'Samen ontwikkelen in veiligheid' is de missie van De Vlinder. Dat willen we ten aanzien van kinderen, ouders en andere partners dagelijks in de praktijk brengen. Om deze missie te realiseren zijn er vijf belangrijke kernwaarden die ons richting geven in het handelen: Veiligheid, Vertrouwen, Betrokkenheid, Eigenheid en Respect.

Deel deze pagina op