Vakgebieden

Vakgebieden De Vlinder
De vakgebieden waarin wij methodegebonden leerstof aanbieden beschrijven de stof die leerlingen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen.

De vakgebieden waarin wij methodegebonden leerstof aanbieden zijn; taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie), verkeer, PAD, studievaardigheden, Engels, creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek, seksuele en relationele ontwikkeling en bewegingsonderwijs.

De vakgebieden die structureel, 2x per jaar in januari en juni, getoetst worden volgens het Cito-Leerling- en Onderwijs volgsysteem zijn: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, taal en rekenen voor kleuters en peuterobservaties.

Vakgebieden De Vlinder

Daarnaast wordt er methodegebonden getoetst na de afronding van een bepaald leerstofonderdeel. Ook wordt er structureel getoetst en interventie gepleegd volgens het Protocol voor Dyslexie en Leesproblemen. Het Protocol voor Hoog- een Meerbegaafde leerlingen en het Protocol voor Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie is op school aanwezig en kan worden ingezet indien van toepassing.

Gymnastiek en PAD
Gymnastiek is een onderdeel van bewegingsonderwijs en staat gemiddeld 2 x per week gymnastiek op het rooster. Er wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in het dorp, gelegen in dezelfde straat als de school. Doelstelling bij de bewegingslessen is het kennismaken met allerlei vormen van bewegen. Behalve het fysieke aspect spelen zaken als sociale vaardigheden, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken, accepteren van verschillen, zoeken van uitdagingen en omgaan met de grenzen van je lichaam een rol.

PAD staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën. U kunt het ook eenvoudiger vertalen: Proberen Anders te Denken. Het PAD-leerplan is een programma om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het PAD-leerplan is er voor alle groepen van onze school. Gedurende alle acht de schooljaren komen vier thema’s aan de orde tijdens ongeveer twintig lessen per leerjaar. Het gaat om ‘zelfbeeld’, ‘zelfcontrole’, ‘gevoelens’ en ‘probleem oplossen’. Het vak ‘PAD’ staat twee per week op het rooster. Jaarlijks organiseert de PAD-werkgroep een informatiebijeenkomst voor ouders en verzorgers. Voor meer informatie kunt u het informatieboekje voor ouders en verzorgers, genaamd ‘PAD op De Vlinder’ opvragen bij het secretariaat.

Deel deze pagina op