De Vlinder

De Vlinder is een school voor speciaal (primair) onderwijs. We verzorgen onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Het zijn vaak kinderen met autisme en aan autisme verwante contactstoornissen. Maar ook kinderen met hechtingsstoornissen, angststoornissen, dwangverschijnselen, tic-stoornissen en stemmingsstoornissen volgen onderwijs bij De Vlinder.

Veel van onze leerlingen hebben problemen met planning, timing en met het verdelen en vasthouden van aandacht. Ze zijn snel afgeleid en vinden het moeilijk om van de ene naar de andere taak over te gaan. Zelfstandig werken is lastig en de belastbaarheid van het werkgeheugen is soms beperkt.

Leerlingen kunnen vanaf hun vierde tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen bij De Vlinder. Ze hoeven daarvoor overigens niet in groep één te beginnen. In- én uitstroom is op elk niveau en gedurende het hele jaar mogelijk. De leerlingen hebben in principe ‘normale’ intelligentiemogelijkheden. Kinderen met gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentiemogelijkheden (IQ vanaf 80) kunnen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod.

Deel deze pagina op